Turneringer

Turneringer

Turneringskomiteen skal ha en overordnet koordinerende funksjon for alle turneringene som arrangeres i klubben, inbefattet de ukentlige turneringene som arrangeres av dame-, senior-, junior- og herrekomiteen.

Komiteen har som oppgave å tilrettelegge for en god fordeling og utnyttelse av tilgjengelige ressurser og tider, i samarbeid med styret og den daglige driften.

Turneringskomiteen rapporterer til daglig leder og består av de utnevnte komitélederne samt en turneringsleder, valgt av styret.
 

  • KOMITEEN SKAL:
  • Utarbeide/koordinere kommende sesongs aktiviteter.
  • Motivere medlemmene for deltagelse i klubbens aktiviteter
  • Inspirere til forbedring av medlemmenes golfferdigheter.
  • Øke medlemmenes forståelse for regler og etikette.
  • Anspore medlemmene til å delta i dugnader og lignende i regi av Grini GK.
  • Avgi utkast til årsrapport og regnskap innen 1. desember hvert år.
  • Sørge for informasjon om sine aktiviteter gjennom klubbens hjemmeside
  • Være en positiv miljøpådriver i klubben
DagDatoTurneringPåmeldingResultat
april
lørdag22. Dugnadsturnering 
mai
søndag21. Mixed Double 
juni
søndag11. Pink Cup 
torsdag15. Norsk Senior Golf 
lørdag17. Turnering Norges Golfforbund 
august
fredag18. Narvesen Junior Tour 
lørdag26. Klubbmesterskap 2017 
søndag27. Klubbmesterskap 2017 
september
lørdag9. Klubbmesterskap Putting 
søndag17. Mixed Double 
lørdag23. Flaggturnering